НОВО
Очаквай новото голямо нещо от Тук-Там скоро!
Политика за защита на лични данни
 1. Какви данни събираме

  Когато се регистрирате на платформата Гид към България и попълните дадена онлайн форма за регистрация, ние ще обработим информацията, включително лични данни, които сте ни предоставили, сред които данни: Вашето име, фамилия, имейл и допълнителна информация като образование, трудов опит и/или допълнителната информация, която сме поискали в дадените онлайн формуляри. В зависимост от това чрез кои от проектите ни ще се регистрирате, ще обработваме различни данни. Всичките варианти са подробно описани в точки 9. и 10.

  Препоръчваме да не разкривате чувствителна лична информация.

  Сдружение “Тук-Там” и ТукТам България ЕООД, като ръководители на всичките проекти в платформата, ще обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото българско законодателство в качеството си на съвместни администратори на лични данни.

 2. Данни за контакт със съвместните администратори:
  Наименование: Сдружение Тук-Там
  ЕИК: 175588579
  Адрес: София 1124, ул. Мизия 23, ет. 2
  Имейл: hey@tuk-tam.bg
  Наименование: ТукТам България ЕООД
  ЕИК: 204546963
  Адрес: София 1124, ул. Мизия 23, ет. 2
  Имейл: hey@tuk-tam.bg
 3. Кои данни са задължителни/ Минимално необходими лични данни за регистрация

  За да можете да се регистрирате в нашата платформа, задължителни данни са: име и фамилия, имейл и парола. Въпросите относно интересите Ви (какво искате да намерите в платформата Гид към България), от колко години живеете в чужбина, къде най-дълго сте живели, години професионален опит, в каква сфера е опитът ви, с кого се премествате от чужбина в България и какво харесвате да правите в свободното си време, са пожелателни и ни помагат да подберем подходящата за Вас информация.

  Ако се регистрирате чрез обява за работа, тогава задължителните данни, които трябва да попълните са: име и фамилия, имейл и парола, а също така трябва да предоставите CV и писмена мотивация за кандидатстването си.

 4. Как обработваме данните Ви

  Използваме данните, които получаваме от Вас, за да персонализираме услугите ни и да ги направим по-релевантни и по-полезни за Вас. Информираме Ви, че ние, Сдружение Тук-Там и ТукТам България ЕООД, като съвместни администратори на лични данни, не обработваме данни с напълно автоматизирани средства с цел вашето профилиране.

  Ще обработим и онези лични данни, които ни споделите доброволно в имейл или друга кореспонденция с нас – за целите и сроковете, необходими да отговорим на запитването или искането Ви.

 5. Докога пазим данните Ви

  Съхраняваме личните Ви данни, сред които данни: Вашето име, фамилия, имейл, информация за образованието Ви и/или трудовия опит и/или допълнителната информация, която сме поискали, докато профилът Ви е активен. Също така, докато профилът Ви е активен, ще пазим данните, свързани с кандидатурите Ви, включително и данни, споделени чрез чат функцията (подробно описани в точка 8).

  Дори ако ползвате платформата ни веднъж на няколко години (например за търсене на работа), ние ще съхраняваме данните Ви и ще оставим профила Ви активен, освен ако не решите да го изтриете.

  За статистически цели ще пазим и информация относно използването на платформата (посещения, взаимодействия, от какво сте се интересували като услуги), които ще са в деперсонализирана/анонимизирана и обобщена форма.

  Независимо от горното, данни като автобиографии, файлове или мотивационни писма пазим до 6 месеца след провеждане на съответното събитие, за което са предоставени, освен ако в настоящата политика не е посочен друг срок (за повече информация виж точки 8. и 12.)

 6. Каква информация ще получавате на Вашия имейл

  Ако сте се регистрирал(а) в платформата Гид към България и ако сте дал(а) съгласие, ще получавате по имейл информация от нас, свързана с добри практики на използването на платформата и/или актуални новини.

  Ако преди сте използвали някои от нашите услуги, ще ви изпратим актуални новини за същата или свързана с нея услуга, като в този случай правното основание за обработването на Вашия имейл адрес като лични данни се основава на нашия легитимен интерес и правилото на чл. 261, ал. 2 от Закон за електронните съобщения.

 7. С кого споделяме личните Ви данни

  Сдружение Тук-Там никога няма да продаде или разкрие по друг неправомерен начин личните Ви данни пред трети лица.

  Вашите лични данни могат да бъдат споделени с компаниите, участници на кариерните ни събития като Кариерно Сафари и Кариерен Кошер, след Вашето изрично съгласие, отбелязано при регистрацията за събитията. Във всички останали случаи не предоставяме личните Ви данни на трети лица, без да Ви информираме предварително и да получим Вашето съгласие.

  При кандидатстване по обява за работа ние, Сдружение “Тук-Там” и ТукТам България ЕООД, като съвместни администратори на лични данни, ще предоставим данните, които сте споделили (име, имейл, мотивационно писмо и CV), на съответната компания, в която кандидатствате, за съответната обявена позиция, като част от услугата, която Ви предоставяме.

  След като бъдете одобрен(а) при кандидатстване за дадена позиция в компания, ние, Сдружение “Тук-Там” и ТукТам България ЕООД, като съвместни администратори на лични данни, не поемаме отговорност за това дали компанията се е свързала с Вас за следващите етапи на кандидатстване. Също така, след като сте одобрени, ние, Сдружение “Тук-Там” и ТукТам България ЕООД, като съвместни администратори на лични данни, не поемаме отговорност за това как компанията, в която сте кандидатствали, ще обработи личните Ви данни, сред които: Вашите имена, имейл, телефон, CV и мотивационно писмо. Информацията за това ще намерите на уебсайта на компанията, в която сте кандидатствали и сте одобрени като подходящ кандидат.

 8. Обработването на личните Ви данни чрез ползването на чат функция

  Ако кандидатствате за работа чрез платформата Гид към България, имате възможност да изпращате съобщения на компанията, в която сте кандидатствали, чрез създадената и поддържана от нас чат функция. Също така компанията, в която сте кандидатствали, има право да Ви изпрати лично съобщение и може да поиска допълнителна информация от Вас (като допълнително мотивационно писмо или препоръка, и т.н.). Компанията може да изисква само и единствено информация, свързана с професионалния Ви опит, и не може да изисква информация за личния Ви живот.

  Ние, Сдружение “Тук-Там” и ТукТам България ЕООД, като съвместни администратори на лични данни, имаме достъп до разменената комуникация в чат функцията, доколкото това е необходимо за нейното поддържане и за разрешаване на конфликтни ситуации в защита на Вашите или нашите легитимни интереси. Ако Ви се струва, че дадена компания злоупотребява с чат функцията и се чувствате застрашен(а), незабавно се свържете с нас чрез контактите, посочени в точка 2.

  Също така и Вие сте задължен(а) да комуникирате с компанията само и единствено за нещата, свързани с дадената компания или позиция. Ако Вие злоупотребите с чат функцията, ние, Сдружение “Тук-Там” и ТукТам България ЕООД, като съвместни администратори на лични данни, имаме право да изтрием профила Ви или да предприемем законови мерки.

  При използване на чат функцията компаниите следва да обработват само и единствено данни, които са свързани с кандидатстването Ви за работа, които данни включват: Вашето име, имейл, мотивационно писмо и CV. Всичко това се извършва въз основа на Вашето съгласие като потребител на чат функцията, която доброволно сте решили да използвате за комуникация с потенциални работодатели.

  Доставчикът на чат функцията, dippol.com, е обвързан от Сдружение “Тук-Там” и ТукТам България ЕООД като съвместни администратори на лични данни, със задължение да спазва правилата за защита на данните и за пазене на конфиденциалност, както и да обработва данните само на територията на ЕС.

 9. Регистрация чрез Тук-Там Кошер и Кариерно Сафари

  При попълването на онлайн формата за регистрация за “Кариерен Кошер” и/или “Кариерно Сафари”, ние ще съберем и обработим информацията, включително лични данни, които сте ни предоставили, сред които: Вашето име, фамилия, телефонен номер, имейл, сферата на опит/образование, години професионален опит, град и държава на настоящото живеене и допълнителната информация - езици, какво търсите на събитието, откъде разбрахте за него, както и информация, която сте включили в предоставената автобиография.

  Обработваме тези данни с цел да Ви предоставим заявената от Вас услуга и да Ви регистрираме за участие в събитията, които организираме.

  Използваме Вашия имейл, за да Ви изпращаме актуални новини за събитията ни, като правим това въз основа на Ваше предварително съгласие или наш легитимен интерес и в рамките на правилото на чл. 261, ал. 2 от Закон за електронните съобщения.

  Ще обработим и онези лични данни, които ни споделите доброволно в имейл или друга кореспонденция с нас – за целите и сроковете, необходими да отговорим на запитването или искането Ви.

  Ако сте дали съгласие да изпращаме данните Ви (CV, мотивационно писмо или други файлове) до потенциални и подходящи работодатели при регистрацията си за Кариерен Кошер или Кариерно Сафари, ще обработваме данните Ви за срок от 1 година от провеждането на събитието или до оттегляне на съгласието Ви по-рано. Компаниите, които ще получат Вашите лични данни (Вашето име, имейл, CV и мотивационно писмо) имат право да обработват личните Ви данни за период от до 6 месеца след получаването им.

  На следващо място, можем да обработваме Ваши лични данни и на основание легитимен интерес, когато това е необходимо, за да упражним или защитим законните си права.

 10. Външни сайтове

  Платформата Гид към България предоставя линкове към външни сайтове на трети страни. Ние не контролираме и не носим отговорност за съдържанието или практиките на тези външни сайтове. Предоставянето на такива връзки не представлява одобрение на тези други сайтове, тяхното съдържание, техните собственици или техните практики.

 11. Права

  Като лице, към което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за Вас лични данни (право на достъп).

  Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

  Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време като изтриете профила си в сайта (като влезете в профила си и натиснете бутона "Изтрий профил").

  Ако смятате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен/регулаторен орган.

  За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на посочените данни за контакт с администратора.

ТОЗИ САЙТ ИЗПОЛЗВА COOKIES

Сайтът използва Cookies с цел подобряване на потребителската му насоченост. С този текст бихме искали да Ви уведомим за употребата на Cookies спрямо Европейското законодателсво. Продължавайки да разглеждате този сайт Вие по подразбиране се съгласявате с нашата Политика за използване на cookies. Научете повече за бисквитките и за това как може да се откажете от тях.